Back to Top

Kontakt

TLM Trans s.r.o.
Hviezdoslavova 552/5
Sabinov 083 01
Slovenská republika

Konateľ:
Ing. Vladimír Valenčin
Tel.: +421 918 786 037
Email: tlmtrans@tlmtrans.sk

IČO: 48 126 136
DIČ/IČ DPH: SK2120066212
ORSR: Okresný súd Prešov, Oddiel s.r.o. , vložka č. 31487/P

Bankové spojenie:
Banka: SLSP, a.s. Prešov
SWIFT/BIC: GIBASKBX
IBAN: SK57 0900 0000 0051 0846 2170

Raaltrans kód: DZ5
Timocom
kód: 289986

Formulár


Práva dotknutej osoby GDPR